Nabízíme pořízení letecké fotografie z výšek od několika centimetrů, po cca 300 metrů nad terénem. Po celou dobu si pořizované fotografie můžete prohlížet na na monitoru pozemní stanice v realném čase a pořídíme fotografii přesně tak jak si sami určíte. Výsledné fotografie upravíme a předáme ve formátech RAW, JPG nebo TIF podle vaší volby. Ke každé fotografii je k dispozici přesná GPS souřadnice pro další zpracování.